Informace pro orientaci

DLOUHÉ DŘÍVÍ

Jednotka pro měření dlouhého dříví je 1 m3, jinak taktéž plnometr (Plm) (kubík dřeva) představující krychli o hraně 1x1x1 metr zcela plnou dřevní hmoty. Platíte pouze za dříví bez jakéhokoliv vzduchu. Dlouhé dříví je pro nás samotné surovina pro další výrobu – dle jmenovité délky a středové tloušťky zjistíte objem výřezu v krychlích tabulkách, např. :

 • dřevina BUK, délka 8 m, středový průměr 29   .………….0,49 m3
 • dřevina BUK, délka 12 m, středový průměr 31 …….…….0,84 m3

Krátké dříví délky 1 – 4 m

Dříví délky 1-4 m v těchto délkách vyrábíme přímo v lese a expedujeme jej v prostorových metrech (měření kus po kuse, tudíž zjišťování 1 m3 je takřka nemožné). K zjištění množství plnometrů v jednom prostorovém metru slouží převodní čísla (redukční faktory). Tato nepojmenovaná čísla vyjadřují podíl objemu dříví na 1 prostorovém (objemovém) metru hráně. Např. často používané redukční faktory jsou pro:

 • dub, kuláče s délkou 1 nebo 2 m skládané do hráně……….0,56
 • buk, kuláče s délkou 1 nebo 2 m skládané do hráně……….0,59

POZOR!

Hodnotu převodního čísla je nutno posuzovat jednotlivě dle konkrétního případu. Největší vliv mají dřevina, tloušťka kůry, velikost a tvar polen, počet polen v prostorovém metru, způsob a kvalita rovnání do hráně. Kvalita opracování polen zásadně ovlivňuje množství kubíků v prostorovém metru (převodní číslo).

Polínka – rovnaná a sypaná

Jednotka, kterou používáme pro měření dodávaného množství palivového dřeva je buď prostorový metr sypaný (SPRM), což je neurovnaný, volně polínky nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m, nebo prostorový metr skládaný (PRM), což prostor s rozměry 1x1x1m, vyskládaný polínky.

 • Pro orientaci, co se vyplatí, vám uvádíme:
 • a) kolik obsahuje 1 PRM štípaných polínek o délce 33 cm rovnaných do hráně - například:
 • 1 PRM dubových štípaných polínek o délce 33 cm rovnaných do hráně odpovídá 0,66 m3čistého dříví, tzn. převodní číslo 0,66
 • 1 PRM bukových štípaných polínek o délce 33 cm rovnaných do hráně odpovídá 0,70 mčistého dříví, tzn. převodní číslo 0,70
 • b) kolik obsahuje 1 SPRM štípaných polínek o délce 33 cm volně sypaných - například:
 • 1 SPRM dubových štípaných polínek o délce 33 cm volně sypaných odpovídá 0,66 mčistého dříví, tzn. převodní číslo 0,43
 • 1 SPRM bukových štípaných polínek o délce 33 cm volně sypaných odpovídá 0,70 mčistého dříví, tzn. převodní číslo 0,45

volně sypané dřevo 1,35 - 1,5 SPRM            =     1 PRM paleta rovnaného dřeva

Upozorňujeme, že hodnoty převodních koeficientů mají orientační charakter, v konkrétních případech se odchylují např. dle způsobu a kvality urovnání, tvaru polen !!! Pro lepší orientaci uvádíme tabulku koeficientů :

Polínka délka 50 až 25 cm

Plnometr m3

Prostorový metr

Sypaný metr

Plnometr m3

1

1,3 - 1,45

1,9 - 2,1

Prostorový metr

0,7 - 0,8

1

1,35 - 1,5

Sypaný metr

0,42 - 0,48

0,65 - 0,70

1

JAKÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ ZVOLIT ?

Topte suchým dřevem

Výhřevnost palivového dříví je ve srovnání s jinými fosilními palivy výborná. Při efektivním topení může například 1m3 suchého dřeva nahradit cca 5q koksu, nebo 7-8 q uhelných briket. Výhřevnost dřeva je dána jeho druhem a vlhkostí. Proto je vhodné topit výhradně na vzduchu vysušeným dřívím, uskladněným v polenech či polínkách  s maximální zbytkovou vlhkostí 18 - 20%, což je vpodstatě vzduchosuché. Toho lze nejlépe dosáhnout nákupem dřeva ze zimních či jarních těžeb a jeho uskladněním pod střechou s přístupem vzduchu, nebo ve vzdušném dřevníku, nejlépe 2-3 roky před vlastním použitím.

Bukové či březové dříví vyžaduje pro vysušení kratší dobu, než například dub nebo akát. Obecně pokud koupíte dříví na jaře, bukovým dřevem můžete už v zimě už topit (i když to stále ještě není ono), kdežto dubem je vhodné topit skutečně až po dvou letech.

Pro Vaši orientaci uvádíme orientační hodnoty výhřevnosti:

měkké palivo

výhřevnost při vlhkosti 25 %


kWh / 1 paletu skládané

kWh / 1sypaný metr

smrk

1511

944

borovice

1871

1169

modřín

1953

1221


tvrdé palivo

výhřevnost při vlhkosti 25 %


kWh / 1 paletu skládané

kWh / 1 sypaný metr

bříza

1969

1230

jasan

2065

1291

buk

2030

1269

dub

2074

1296

habr

2050

1281

akát

2224

1390

olše

1539

962

topol

1231

770
Pokud jiné zdroje uvádějí výhřevnost v MJ/množství, pak pro převod jednotky je: 1 MJ = 0,277778 kWh.

ZAJÍMAVÉ A UŽITEČNÉ ODKAZY

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva:

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva:

Jak si doma stanovit vlhkost a výhřevnost dřeva?