Samovýroba (po těžbě)

Samovýroba v lese obnáší, že vám bude přidělena plocha po provedené těžbě, na které si posbíráte vše, co leží na zemi - větve, manipulační zbytky atd. Očekávejte, že dříví bude mít průměr max. 10 - 15 cm.

CENÍK DŘÍVÍ

Měkké dříví100-200 Kč/PRM
Tvrdé dříví200-400 Kč/PRM
  • Uvedené ceny jsou bez DPH, bez dopravy.
  • Možnost pronájmu kontejneru, na který se dá naskládat až 6 PRM a Avie o nosnosti 4t.
  • Kromě samovýroby prodáváme nahodile manipulační zbytky na skládkách
Měkké dříví200 Kč/PRM
Tvrdé dříví250-400 Kč/PRM
  • Uvedené ceny jsou bez DPH, bez dopravy. Většinou toho bývá tak na jeden vozík za auto.
  • Pro objednání volejte nebo pište na: tel. 602 163 714, e-mail: tosi.simecek@seznam.cz