Významné osobnosti v rezidenci

Za majitelem jezdí významné osobnosti z politického, mediálního a kulturního dění.